Jakiej wiedzy szukasz, Podróżniku?
< Wszystkie wpisy
Drukuj

Ulstam

 

Ulstam – Klan Sowy należący w całości do społeczności szamanów, czyli duchowych przewodników ludu Barbarzyńców. Pełni szczególną rolę wśród barbarzyńskich klanów zawsze wskazując drogę i pełniąc role wyroczni, przewodnika i skarbnicy wiedzy. Obecnie składa się z około 200 mieszkańców, do których należą szamani i ich rodziny. Obecnym wodzem Klanu Sowy jest Nalgor Szept Nocy.

Osada Ulstam, siedziba Klanu Sowy, znajduje się w odosobnionym, gęstym lesie na południowych terenach Rony. Osada została zbudowana głównie z drewna, kamienia i gliny, surowców powszechnie dostępnych w otaczającym środowisku. Choć osada nie jest ogromna, mieszka tam około 200 osób, w większości szamanów i ich rodzin. Domy wznoszą się na palach, zadaszone trzciną lub słomą, ukryte wśród drzew i częściowo zamaskowane przez gęste liście i pnącza. Wodzem szamanów i przywódcą Klanu Sowy jest Nalgor Szept Nocy. Jego historia jest równie niezwykła, jak sam. Syn szamana i wojowniczki, Nalgor zyskał uznanie wśród Barbarzyńców dzięki swoim zdolnościom uzdrawiania i magii. Mówi się, że Nalgor komunikuje się bezpośrednio z duchami natury i zwierzętami, zwłaszcza z sowami, których mądrość i ostrość wzroku ceni sobie najbardziej. W swoim życiu Nalgor odbył wiele podróży, by zdobyć wiedzę i mądrość od innych szamanów, a następnie powrócił do Ulstam, aby prowadzić swój lud.

Szamani w Ons Klans zajmują szczególną pozycję, będąc szanowaną kastą duchownych. Ich wiedza na temat magii, uzdrawiania i duchów natury sprawia, że są niezastąpionymi doradcami wodzów Barbarzyńców. Szamani pełnią również rolę nauczycieli, przekazując swoją wiedzę młodszym pokoleniom. W trudnych czasach szamani pełnią rolę mediatorów i dyplomatów, starając się rozwiązywać konflikty i utrzymywać pokój wśród różnych klanów Barbarzyńców. Społeczność szamanów w Ulstam opiera się na hierarchii, na której szczycie stoi wódz szamanów, Nalgor. Poniżej niego znajdują się starsi szamani, którzy są odpowiedzialni za nauczanie młodszych adeptów sztuk duchowych. Adeptami są zarówno dzieci, jak i młodzież, którzy wykazują się zdolnościami magicznymi i duchowymi.