Jakiej wiedzy szukasz, Podróżniku?
< Wszystkie wpisy
Drukuj

Rasa Magnaterran

 

Rasa Magnaterran — czyli rasa Ludzi Wyższych (bo pochodzących ze Sfery Wyższej). Rasa ta charakteryzuje się największą długością życia spośród ras nieduchowych (Niebianie), a jej przedstawiciele mogą żyć nawet 200 lat. Magnaterranie mają czystą cerę i jasny, czasem złocisty lub biały kolor skóry, są niewrażliwi na wszelkiego rodzaju choroby i w dużej mierze odporni na ból. Ich zdolności regeneracyjne przewyższają tylko niektórzy Zwierzokształtni. Magnaterranie rodzą się z wrodzonymi zdolnościami magicznymi ze względu na miejsce ich pochodzenia nasączone magicznymi cząsteczkami, choć niewielu z nich specjalizuje się w magii. Zdecydowanie częściej Ludzie Wyżsi szkolą swoje umiejętności regeneracyjne i uzdrowicielskie. 

Magnaterranie szczycą się swoim pochodzeniem, patrząc na inne ludy Siedmioświata nieco z góry. Ich kultura jest stara, bo przetrwała już długie wieki, nie zważając na kolejne ery w dziejach Rony, jest również trwała, a tradycja mocno zakorzeniona. Honor, odwaga i sprawiedliwość są cnotami najczęściej powtarzanymi wśród Ludzi Wyższych.

Spośród Magnaterran wywodzą się dwa ludy, z pozoru w Ronie brane często za jeden Magnaci i Nobilici. Magnaci (tak nazywani są tylko w Ronie), a więc bezpośredni potomkowie wczesnych Magnaterran, to naród założony przez dzieci EllerRisa: Chorusa i Harmonię. Ich kraj nazywa się EmpirChor, a na wschodzie Rony powstał również drugi o nazwie EmpirEst. Cesarstwo Niverdu założone przez EllerRisa również zamieszkałe jest w całości przez Magnatów. Natomiast Nobilici, to lud ten sam, ale o sporych różnicach w kulturze i tradycji. Zapoczątkowany przez Maykara Jednorękiego i jego siostrę Maykę stawia na odnowienie cnót Ludzi Wyższych, o których Magnaci już zapomnieli. Wśród Nobilitów będzie panowała kultura 7 Cnót: Męstwo, Odwaga, Sprawiedliwość, Honor, Miłość, Czystość i Wiedza, a 7 największych Nobilickich rodzin ma za zadanie strzec po jednej z tych cnót i krzewić ją w całym narodzie. Obecnie Nobilici rządzą w EmpirChor, a protektorem ich kraju jest książę Duncan Zollis, dawny Magnata.