Jakiej wiedzy szukasz, Podróżniku?
< Wszystkie wpisy
Drukuj

Ons Klans

 

Ons Klans – to nazwa umownego kraju Barbarzyńców. Umownego, bo ich społeczność jest raczej zbiorem klanów, który jednak przeszedł konkretną reformę społeczną po czasie Wielkiej Migracji. Ons Klans został założony po 719 roku na południowo-wschodnim krańcu Rony, na terenie tzw. Dawnego Popieliska, czyli miejsca, które miała spalić Daryanna pragnąć ochronić Rończyków przed swoim agresywnym ludem. Później Barbarzyńcy przenieśli się nieco na północ do bardziej urodzajnych terenów. Dziś szacuje się, że Ons Klans zamieszkuje około 60 tys. mieszkańców nie licząc najemników rozsianych po całej Ronie.

Ons Klans to stolica Barbarzyńców, narodu wywodzącego się od rasy Barvatów. Mieszkający na dzikich ostępach dalekiego południa, Barbarzyńcy są znanym ludem, którego nazwa mrozi krew w żyłach wszystkich mieszkających na północ od nich. Miasto jest nie tylko siedzibą władzy Jakalstam (Klanu Szakala), ale też ośrodkiem kultury i życia dla około 60 000 mieszkańców. Władzę sprawuje Aslava Szpiczasty Ogon, który zarządza miastem wraz z radą starszych z poszczególnych klanów. Mieszkańcy Ons Klans utrzymują się głównie z pracy najemników, grabieży oraz hodowli zwierząt i pasterstwa. W ostatnich latach zaczęli również uprawiać rośliny, co wpłynęło na rozwój ich gospodarki. Dzięki swoim wybitnym zdolnościom wytwarzania narzędzi wojennych, takich jak zbroje, tarcze i broń, Barbarzyńcy nawiązali kontakty handlowe z niektórymi miastami. W handlu zagranicznym, oprócz wymieniania swoich wyrobów na inne towary, często wynajmują się jako najemnicy, zwiększając tym samym swoje wpływy. Gospodarka wewnętrzna Ons Klans opiera się na wspólnocie dóbr i pracy. Mieszkańcy wspólnie dzielą się zasobami, a każdy wkłada swój wysiłek w rozwój miasta i klanów. Działa to na zasadzie współpracy i wzajemnego wsparcia między klanami, co pozwala na zaspokojenie potrzeb społeczności i rozwój miasta.

Architektura Ons Klans jest prymitywna, ale funkcjonalna. Budynki wykonane są z miejscowego drewna i gliny, a dachy pokryte są trzciną lub słomą. W centrum miasta znajduje się rezydencja Aslavy Szpiczastego Ogona oraz rada starszych, która pełni funkcję zarówno administracyjną, jak i obronną. Wokół tego centrum rozmieszczone są domy mieszkańców, warsztaty rzemieślników, targowiska i pastwiska. Mimo prymitywnej architektury, miasto posiada wyjątkowy, dziki urok, który odzwierciedla ducha Barbarzyńców.

Infrastruktura Ons Klans, choć skromna i prymitywna, spełnia swoje podstawowe funkcje. Główne drogi miasta, utwardzone bądź wykonane z ubitej ziemi, łączą centrum z jego obrzeżami oraz z sąsiednimi terenami, co ułatwia komunikację i handel między Barbarzyńcami a innymi społecznościami. Środkiem transportu dominującym w Ons Klans są konie oraz wozy zaprzężone w te zwierzęta. Konie odgrywają niezwykle istotną rolę w życiu Barbarzyńców, nie tylko jako środek transportu, ale również jako towarzysze w walce. Wodociągi i kanalizacja nie są obecne w Ons Klans. Mieszkańcy czerpią wodę z rzek, jezior i studni, a odpady są usuwane ręcznie, z dala od terenów zamieszkałych. Choć takie rozwiązanie jest dalekie od ideału, Barbarzyńcy przywiązują dużą wagę do higieny osobistej i dbają o czystość w swoim otoczeniu. W miarę wzrostu liczby ludności i rozwijania się miasta, Ons Klans stawia czoła wyzwaniom związanym z rozbudową infrastruktury. Wzrasta potrzeba budowy dodatkowych dróg, mostów czy ścieżek, które umożliwią lepsze połączenie między różnymi częściami miasta oraz z sąsiednimi osadami.