Jakiej wiedzy szukasz, Podróżniku?
< Wszystkie wpisy
Drukuj

Rodzina Yros

Rodzina Yrosów jest jedną z najstarszych i najbogatszych rodzin w Niverdzie. Jej historia sięga aż do czasów cesarza, kiedy to ich przodek, Kaj-Ros, był jednym z jego najbliższych współpracowników i pomocników. Od tego czasu rodzina Yrosów cieszyła się dużym wpływem na życie polityczne i gospodarcze Niverdu.

Rodzina Yrosów jest dość starą i znaną rodziną w Niverdzie. Posiadają oni wiele ziem, zamków i kamienic w całym cesarstwie. Jednak najważniejszą dziedziną ich działalności jest władza nad Prowincją Południową. To właśnie tam, w otoczeniu dzikich bestii, Yrosy sprawują swój rząd. Książę Tyr-Ros, obecny głowa rodziny, został wysłany do Rony z cesarzem Eller-Risem, by reprezentować interesy cesarstwa w stolicy Królestwa Środka. Nie jest jednak tajemnicą, że relacje między rodziną Yrosów a cesarzem Eller-Risem są napięte. Mimo że cesarz zależy od wsparcia Yrosów w rządzeniu Prowincją Południową, to jednak ich ambicje polityczne są często rozbieżne. Książę Tyr-Ros i jego rodzina są coraz bardziej niezadowoleni z tego, że cesarz nie daje im więcej wpływu na sprawy państwowe

Książę Tyr-Ros, obecna głowa rodziny, jest znany jako odważny i sprawiedliwy władca Prowincji Południowej, która nie należy do najłatwiejszych do zarządzania ze względu na duże zagrożenie ze strony dzikich bestii. Mimo to, pod jego rządami prowincja ta rozwija się bardzo szybko i dobrze. Książę Tyr-Ros, obecna głowa rodziny Yrosów, uważa, że cesarz Eller-Ris nie docenia ich zasług i nie szanuje ich pozycji w Niverdzie. W przeszłości doszło nawet do konfliktu między cesarzem a księciem Tyr-Rosem, który w końcu został zażegnany, ale nie przywróciło to całkowicie dobrych relacji między obiema stronami.