Jakiej wiedzy szukasz, Podróżniku?
< Wszystkie wpisy
Drukuj

Sfera Środka

 

Sfera Środka – inaczej zwana „Światem, którego nie było” lub po prostu Roną (choć błędnie, bo jak wiadomo na Sferę Środka składa się i Rona i Niverd). Sfera Środka jest „niechcianym” miejscem powstałym w wyniku przewrotnego działania Egos.

Według tego anioła, Sfery miały pozostawać bez kontaktu z sobą nawzajem, tzn. pozostać niedoskonałe i dzięki temu łatwe do opanowania, a Egos miała stać się wiecznym władcą całego Siedmioświata. Ale Stworzyciel, widząc to, co pozostało po jego doskonałym świecie zstąpił na Sferę Środkową będącą tylko swojego rodzaju powidokiem dawnej doskonałości i utwierdził ją dzięki swej obecności. Dlatego też mówi się, że Sfera Środka, jest Domem Stworzyciela i pozostanie nim tak długo, dopóki mieszkają w nim jego dzieci. Gdyby jednak ich zabrakło, zabraknie również Stworzyciela – co właśnie jest obecnym i największym celem Egos – wypędzić ze Sfery Środka wszystkich ludzi, by ta przepadła na zawsze, a wówczas będzie mogła rządzić pozostałymi, jak to postanowiła przed wiekami.

Sfera Środka jest więc powidokiem dawnego Świata, miejscem, które upadło, ale teraz podnosi się na nowo, gdzie wszystko staje się możliwe, tak samo, jak kiedyś było w świecie stworzonym przez Kreatora.

Sfera Środka składa się z dwóch kontynentów (przynajmniej tyle wiadomo mieszkającym w niej ludziom), czyli Rony i Niverdu. Mieszkańcami Sfery Środkowej są przede wszystkim ludzcy mieszańcy, potomkowie dawnych ras zmieszani ze sobą wiele pokoleń temu, bez wyraźnych cech charakterystycznych ale z możliwością pojęcia wszelkiej wiedzy i umiejętności każdej z ras, ale również nieliczni przedstawiciele Magnaterran (Ludzi Wyższych) i Ludzi Pierwotnych (zamieszkujących od początku Sferę Żelazną).

W Sferze Środkowej, a ściślej mówiąc w Ronie, znajdują się portale prowadzące do każdej z posotałych Sfer i jest to jedyne miejsce z portalami, ponieważ pozostałe sfery nie mają do siebie żadnego dostępu, a jak mówiło się niegdyś u nas, że Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tak w uniwersum Legendarnych: „Wszystkie portale prowadzą do Środka”.