Jakiej wiedzy szukasz, Podróżniku?
< Wszystkie wpisy
Drukuj

Kalendarz w Uniwersum Legendarnych

Kalendarz Uniwersum Legendarnych — jest bardzo prosty, ponieważ czerpie z „naszego” kalendarza gregoriańskiego. Dni, tygodnie, miesiące i lata są takie same jak w naszym świecie. Obecnie w uniwersum Legendarnych wyróżniamy dwa kalendarze: erellański i niverdzki. Według erellańskiego mamy obecnie rok 1082, a według niverdzkiego 1332 licząc, że Erellan powstał w 1 roku kalendarza erellańskiego, a Niverd w 1 roku kalendarza niverdzkiego.

W każdym razie tydzień zawsze będzie się składał z siedmiu dni (od poniedziałku do niedzieli), a rok z dwunastu miesięcy. Dzieje się tak ze względu na ogromny wpływ kultury Sfery Żelaznej nawiązującej do realnego świata, gdzie przecież dominuje kalendarz gregoriański, przynajmniej w tzw. „starym świecie” i na półkuli zachodniej. Dzięki temu ujednoliceniu o wiele łatwiej jest się porozumiewać w zakresie dat postaciom Rony.

Ogólnie przyjęta forma datowania, nawiązująca mocno do tradycji Erellanu stawia rok 1 bieżącej ery w momencie osiedlenia się pierwszych osadników w Grodzie Bez Nazwy (czyli późniejszym Śródgrodziu), dlatego obecnie będziemy mieli rok 1082 wg kalendarza erellańskiego. Jest natomiast druga tradycja, która za rok 1 podaje moment zwycięstwa proroka Dorromerona nad Wrogiem Ludzkości (znanym starożytnym jako Egos), co miało miejsce równo 400 lat wcześniej, a więc zgodnie z tą tradycją mielibyśmy rok 1482. Obie wersje są poprawne, natomiast należałoby podając datę podrkeślić czy jest to kalendarz erellański czy dorromerański. Natomiast Niverdczycy za pierwszy rok bieżącej ery obrali sobie wydarzenie, którym było powstanie Niverdu datowane na -250 rok wg kalendarza erellańskiego, co oznaczałoby, że w Niverdzie bieżącym rokiem jest 1332.

Do najważniejszych wydarzeń, których daty zostały spisane na kartach historii Erellanu i całej Rony można zaliczyć:

 • – 400 – wygnanie Egos (wydarzenie pozostające w pamięci głownie przez Ukalitów z Gór Podniebnych i Nobilitów
 • – 395 – powstanie Kryształu Wiecznej Mocy
 • – 332 – śmierć Dorromerona
 • 1 – osiedlenie w Grodzie bez Nazwy
 • 305 – 378 – Wielki Spór Magów
 • 409 – zwycięstwo Arty nad Meliaszem Starszym
 • 415 – zaśnięcie Chorusa
 • 448 – założenie Akademii Magicznej Otesz Mistika
 • 489 – powstanie Królestwa Erellanu
 • 691 – zakończenie Dynastii Alnemanów
 • 709 – 717 – Ekspansja Barwatów
 • 881 – koronacja Maykara Jednorękiego
 • 939 – Przebudzenie Chorusa
 • 980 – wojna domowa Magnatów
 • 1061 – śmierć Davorki i Nelesa
 • 1070 – zwycięstwo Legendarnych nad Straszliwym Norigonem
 • 1078 – rozpoczęcie wojny Niverdu z Erellanem