Jakiej wiedzy szukasz, Podróżniku?
< Wszystkie wpisy
Drukuj

Siedmioświat

 

Siedmioświat jest uniwersum stworzonym przez Kreatora, znanego również jako Stworzyciel. Tworząc ten niesamowity wszechświat, Stworzyciel powołał do istnienia siedmiu aniołów, którzy mieli pełnić kluczowe role w zarządzaniu i utrzymaniu harmonii świata.

  1. Adanel, która miała być Przewodnikiem Ludzkości, lecz stała się Egos, symbolem „Ja”. Wcielając w życie swoją dążność do podziału i dominacji, Egos doprowadziła do rozbicia jedności świata.
  2. Messadel, anioł Jedności, ma za zadanie naprawić zniszczenia spowodowane przez Egos.
  3. Kadurel, anielica ziemi, odpowiada za kształt ziemi.
  4. Mawetel, anioł śmierci, odprowadza zmarłych przed oblicze Kreatora.
  5. Bokel, anielica poranka, odpowiada za nowe życie na ziemi.
  6. Bakaszel, anioł życzeń, odpowiada za całą magię w świecie i cuda.
  7. Zohel, dowódca aniołów, anioł zwycięstwa, obwieszcza ludziom rychłe zwycięstwo Kreatora.

Działanie Egos doprowadziło do podziału świata na siedem sfer:

Sfera Niższa: Zamieszkana przez Kadurela oraz Barvaców, twardych, o kamiennych skórach. To miejsce wydaje się być najbliższe naturze, z jej surowymi, nieokiełznanymi krajobrazami.

Sfera Wyższa: Dom Magnaterran, istot długowiecznych, pięknych i mądrych. Sfera ta jest miejscem pełnym piękna i harmonii, gdzie nauka i sztuka kwitną.

Sfera Światła: Dom Messadela, jest to świat będący przedsionkiem niebios i tronu Kreatora. Jest to świat pełen nadziei i jasności.

Sfera Cienia: Miejsce, gdzie mieszkają ludzie wygnani ze Sfery Światła, Cienie, którymi rządzi Egos. Jest to mroczne i niebezpieczne miejsce, gdzie panuje strach i niepewność.

Sfera Żelazna: Świat rzeczywistości w czasie epoki georgiańskiej, miejsce zwykłych ludzi, gdzie nie ma magii ani niezwykłych stworzeń.

Sfera Magiczna: Świat, gdzie nie ma ludzi, a jest tylko magia i stworzenia powstałe z magii, jak smoki, czy olbrzymy.

Sfera Egos: Miejsce, które opanowała Egos, gdzie mieszka rasa Ludzi Bezwolnych, czyli Egotów. Egoci, będąc sługami Egos, są swoistymi żyjącymi zombie, istotami żywymi, lecz pozbawionymi wolnej woli.

W wyniku działania Egos, świat, który pierwotnie był jednością, podzielił się na te siedem sfer, każda z nich reprezentująca inny aspekt rzeczywistości. Ta fragmentacja nie była jednak planem Stworzyciela, lecz skutkiem działań Egos, która pragnęła podzielić ludzi, aby móc nimi rządzić. Ta podział jest wyraźnie zilustrowany w Poemacie o Stworzeniu, gdzie Stworzyciel chciał, by ludzie żyli razem i dla siebie nawzajem, a nie tylko dla swojego „ja”. Przez działania Egos, światło, które pierwotnie miało być jednością, zostało rozdzielone na barwy reprezentowane przez poszczególne sfery.

Ostatecznie jednak, w sercu tego rozbitego świata, istnieje Świat Środka, miejsce, które jest pozostałością po pierwotnej jedności świata. Ten „Świat, którego miało nie być”, to miejsce, gdzie Stworzyciel postanowił zatrzymać się, aby utrzymać przy życiu ten świat i „wybielić” go swoją świętą wolą. Świat Środka jest miejscem najważniejszych wydarzeń w Siedmioświecie, stanowiąc centralny punkt, wokół którego kręci się akcja. Mimo podziału, to właśnie tutaj znajduje się nadzieja na ponowną jedność i harmonię, co jest głównym celem Messadela, anioła Jedności.

Siedmioświat, mimo swego rozbicia, wciąż jest miejscem pełnym cudów i niesamowitych stworzeń, gdzie magia jest równie rzeczywista jak ziemia pod nogami. A jednak, prawdziwa magia tego świata leży w dążeniu do jedności, w przeciwdziałaniu wpływom Egos i w stawianiu czoła wyzwaniom, które przynosi życie w rozbitym świecie.

I powstałej niezależnie od nich Sfery Środka, której według zamysłu Egos miało nie być, lecz sprawcza ręka Kreatora utrzymała to miejsce przy istnieniu, dzięki temu, że on sam pobłogosławił to miejsce swoją obecnością i poświęceniem stąpając po niej tak długo, dopóki ludzie wciąż będą w niej mieszkać. Gdyby jednak okazało się, że w Sferze Środka nie ma już ludzi, wszyscy odeszli, to i Stworzyciel odejdzie, a Sfera ta zniknie i zniknie również możliwość przechodzenia z jednej sfery do drugiej, bo Sfera Środka jest łącznikiem między pozostałymi sferami. Nie ma możliwości przejścia z jednej sfery do drugiej bez sfery środkowej, dlatego też świat nazywany jest siedmioświatem, a nie ośmioświatem. Sfera Środka nie stanowi siódmej sfery, ale raczej most łączący sfery, most, na którym spotykają się ludzie z różnych światów i różnych ras, by rozwijać w ten sposób swoje relacje.

Sfery są niczym innym, jak wymiarami, różnymi wariantami tego samego świata, niedoskonałym odbiciem doskonałego świata stworzonego przed czasem przez Kreatora. Każdy z wymiarów (sfer) ma podobną geografię terenu i w ogóle jest analogiczny do pozostałych sfer z jakąś konkretną różnicą – jest wybrakowany o cechy charakterystyczne innych sfer, ale sam też posiada coś wyjątkowego, czego nie mają inne sfery.

W praktyce w historii Legendarnych mamy do czynienia tylko ze Sferą Środkową i ewentualnie Sferą Wyższą, gdyż pozostałe ze sfer są zamknięte, niedostępne lub po prostu nieznane. Inną zupełnie kwestią, że tylko nieliczni w tym świecie pojmują koncept sfer. Mimo, że magiczne portale są w Ronie czymś znanym, to przenoszenie się między wymiarami jest raczej postrzegane jako absurd. Mieszkańcy Sfery Środka wyobrażają sobie raczej to jako rozszerzenie do mapy świata, bo kto powiedział, że mapa musi mieścić się na prostokątnym pergaminie?