Jakiej wiedzy szukasz, Podróżniku?
< Wszystkie wpisy
Drukuj

Rasa Ludzi

 

Rasa Ludzi — rasa najbardziej pospolita, powszechna, bo i najliczniejsza, przedstawiciele tej rasy są stworzeniami bardziej cielesnymi niż duchowymi. Choć posiadają dusze, to żyją bardziej ciałem. Nie posiadają zdolności magicznych i w większości przypadków nie są zdolni do ich wyuczenia. Żyją do 70–80 lat. Ludzie zamieszkują przede wszystkim Sferę Żelazną, którą nazywają Ziemią, gdzie jest ich kilkadziesiąt milionów, a także w nielicznych przypadkach — Sferę Środka (Ronę), głównie Przylądek Kadavera.

Ludzie odznaczają się największą różnorodnością w charakterze i różnych temperamentach czy światopoglądzie, mają też największą swobodę w postrzeganiu świata i niezwykłą dla innych ras zdolność adaptacji i szybkiego uczenia się. Nie ma więc nic dziwnego w człowieku, który honorem i dostojeństwem dorównuje Ludziom Wyższym, ani w człowieku pozbawionym honoru, albo też w magu, który swojej sztuki nauczył się przez zapamiętywanie.

Rasa ludzka była pierwotnym zamysłem Stworzyciela, choć miała być bogatsza w wiele różnych umiejętności, jednak po podziale świata na 6 części, te specjalne właściwości rozszczepiły się na przedstawicieli różnych ras.

Historię Ludzi znamy, bo jest to nasza historia, ta pozbawiona magii i fantastyki, tylko osadzona w realiach XIX i początku XX wieku. Dla innych ras natomiast ci Ludzie będą najbardziej przypominali wielbicieli stali, żelaza i wynalazków czy innych udogodnień. Ludzie rozwijali się w niewiedzy o istnieniu innych sfer, aż do ostatnich kilkuset lat. natomiast największy wpływ Ludzi na Środek i na odwrót miały wydarzenia sprzed dwustu lat, podczas ekspansji terytorialnej Brytyjczyków i czasów kolonizacji. Doszło nawet do wojny między Imperium Brytyjskim, a zjednoczonymi siłami Rony, która miała na celu utorowanie przejścia Brytyjczyków do Sfery Środka bezskutecznie, bowiem Rończycy okazali się być silniejsi dzięki powszechniejszej wtedy (bardziej niż dziś) magii, na którą Brytyjczycy nie mieli sposobu.