Jakiej wiedzy szukasz, Podróżniku?
< Wszystkie wpisy
Drukuj

Ołtarz Starożytnych

Ołtarz Starożytnych – a tak właściwie Ołtarz Ofiarny Messadela, Ołtarzem Starożytnych został nazwany dopiero przez ludzi epoki bieżącej, post dorromerańskiej. Jego pochodzenie natomiast jest o wiele starsze. W poprzednich epokach składano tam cześć Messadelowi. Na tym ołtarzu też miał stać mityczny Kryształ Wiecznej Mocy powstały z ręki Dorromerona w roku -395 wg kalendarza erellańskiego.

Czym jest Ołtarz Starożytnych

Ołtarz Starożytnych to obecnie zrójnowany kamienny stół, którego wnętrze jest drewniane. Należałoby więc sądzić, ze ołtarz początkowo był drewnianym stołem potem wzmocnionym przez kamień. Kamienne lichtarze stoją dookoła stołu, a inne mniejsze kamienie mogąsugerować, że ołtarz dawniej starożytni otaczali małymi filarami.

Nie znamy twórcy ołtarza ani dokładnego czasu jego powstania. Wykracza bowiem poza najstarsze zapiski w kronikach Środka. Prawdopodobnie pochodzi jeszcze sprzed epoki Dorromerona, albo i jeszcze wcześniej. Od wieków oddawano tam cześć Messadelowi poprzez ofiary z własnej krwi składającego ofiarę. Takie bowiem przesłanie niesie za sobą przykład Messadela i jego czempionów.

Ołtarz Starożytnych za Dorromerona

W epoce proroka Dorromerona, ołtarz miał być wykorzystany do ukazywania pielgrzymom Kryształu Wiecznej Mocy niczym najświętszej relikwii. W krótkim czasie nad ołtarzem powstała ogromna świątynia na chwałę Wiecznego Światła Stworzyciela oraz jego sługi Dorromerona. Świątynia dała schronienie zakonowi Stworzyciela,. Klasztor wraz z otoczeniem świątynnym funkcjonowały tak długo, jak tylko znajdował się tam Kryształ WiecznejMocy. Po jego zniszczeniu miejsce opustoszało i dopiero w kilka wieków później powrócili tam pierwsi osiedleńcy z Gór Podniebnych i innych pobliskich krain. wznawiając kult Stworzyciela w tamtym miejscu.

Ołtarz Starożytnych Obecnie

Świątynia wraz z ołtarzem przetrwały aż do końca ubiegłego tysiąclecia podczas gdy doszło do starcia Nelesa z Davorką. Wówczas Świątynia Stworzyciela uległa całkowitemu zniszczeniu. Ołtarz, mimo, ze przetrwał, to ząb czasu go uszczerbał, a jego pozostałości (głównie drewniany rdzeń) przeniesiono w bezpieczne podówczas miejsce – czyli do Obozu Legendarnych, gdzie wierni Erellanowi wznawiają kult Stworzyciela. Na tymże ołtarzu przez pewien czas wystawiano też inne relikty przeszłości, jak odłamek Kryształu Wiecznej Mocy w postaci Błękitnego Kryształu Mądrości, ale też Totem Bariery Arty i inne.