Jakiej wiedzy szukasz, Podróżniku?
< Wszystkie wpisy
Drukuj

Kalendarz w Uniwersum Legendarnych

 

Kalendarz w Uniwersum Legendarnych — jest bardzo prosty, ponieważ czerpie z „naszego” kalendarza gregoriańskiego. Dni, tygodnie, miesiące i lata są takie same jak w naszym świecie. Obecnie w uniwersum Legendarnych wyróżniamy 2 kalendarze: erellański i niverdzki. Według erellańskiego mamy obecnie rok 1082, a według niverdzkiego 1332 licząc, że Erellan powstał w 1 roku kalendarza erellańskiego, a Niverd w 1 roku kalendarza niverdzkiego.

Jeśli chodzi o ery, to obecnie żyjący ludzie Rony będą uznawać 3 ery w historii świata. Pierwszą z nich będzie czas, w którym ludzie żyli razem, niepodzielnie i długowiecznie. Drugą erą będzie czas ich rozejścia się na różne strony świata tak, że nie mieli ze sobą żadnego kontaktu. Trzecią i bieżącą erą jest czas zapoczątkowany przez Dorromerona i trwający do dziś, gdzie ludy znów schodzą się razem w Środku. Oczywiście ten podział nie jest zgodny z prawdą, bowiem takich „cyklów” w życiu Rony było już wiele, a sprytne działania Egos sprawiły, że jakiekolwiek pojęcie na temat historii świata zachowało się jedynie wśród ludu Oświeconych w Pahadan Ukalo i wśród Dzikich Plemion z Van Yotl, ale wciąż pozostając pewną zagadką z przeszłości.

Nie jest więc wiadomo jak stary jest świat, ile Rona miała er w swojej historii, ani tym bardziej ile pozostało jej do końca. Natomiast wiadomo, że obecna era zaczęła się wraz z pokonaniem Egos przez Dorromerona (o czym mogą wiedzieć jedynie Ludzie Wyżsi i ci spośród Starożytnych, którzy przetrwali do dnia dzisiejszego) i ma trwać do momentu powrotu Wroga i zniszczenia cywilizacji Rończyków, by ta mogła odrodzić się na nowo. A że ten czas się zbliża ma wskazywać niedawne ujawnienie się Kryształów Nieskończonej Mocy Magicznej i następujące bezpośrednio po sobie nieszczęścia spadające na Ronę, czyli:
nadejście Davorki (Fortuny) i zmiecenie sporej części Śródgrodzia, a także zgładzenie Nelesa, czyli największego z bohaterów Rony
 przejęcie władzy i niszczenie Rony przez Straszliwego Norigona
nadejście Niverdczyków wraz z ich cesarzem EllerRisem, co ma zakończyć rońską cywilizację według uczonych.