Jakiej wiedzy szukasz, Podróżniku?
< Wszystkie wpisy
Drukuj

Intunerik

 

Intunerik – jest to nazwa ziem południowo-centralnej Rony należąca do Dreaptów, a inaczej mówiąc „Wygnańców”. Kraj ten jest położony poniżej Wielkiej Albaryi i zajmuje cały Półwysep Wygnańców. Kraj liczy łącznie około 70 tys. mieszkańców i powstał stosunkowo niedawno, bo zaledwie 150 lat temu (wg obecnego roku 1082 wg kalendarza erellańskiego). Intunerik obecnie pozostaje największym sojusznikiem zamorskiego Imperium Niverdu na wschodzie.

Państwo powstało około 30 lat po wojnie Dreaptów ze Śródmianami. „Wygnańcy” na początku X wieku przedostali się ze Sfery Cienia do Rony i stopniowo, lecz po cichu rozpoczęli swoją ekspansję terytorialną, zajmując najpierw południe Rony, które zostało później nazwane Półwyspem Wygnańców, a następnie dotarli do Wielkiej Albaryi zachaczając również na zachód do Przylądka Kadavera i zyskując tymczasowego lennika w postaci Wyspiarzy. Dopiero ich dalsze kroki na północ Rony zakończyły się nieoczekiwanym fiaskiem spowodowanym przez doskonałą obronę Erellanu i nieprzewidywalną strategię Bernadina, pełniącego wówczas rolę głównego stratega króla Maykara. Dreapci tak szybko, jak dotarli do Erellanu, musieli z niego odejść.

Przez pewien czas głosy o „Wygnańcach” ucichły, aż minęło niecałych 30 lat by okazało się, że miasto Inceput Dreapta na samym południu Półwyspu Wygnańców rozrasta się. Nie powinno to jednak dziwić, gdyż ten sam Bernadin, który powstrzymał ich ekspansję, został później panem protektorem Dreaptów w Ronie i zadbał o podpisanie ugody między królem Maykarem a Ebraiszem I, ustanowionym na pierwszego namiestinka Dreaptów w Sferze Niższej i Intuneriku. Pokój, choć mało kto w niego wierzył, przetrwał niemal 150 lat.

Struktura kraju składa się z jednego głównego miasta o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys, które nosi nazwę Inceput Dreapta i jest też miejscem znajdowania się portalu do Sfery Cienia, a także z nielicznych osad i kopalni rozciągniętych po całym półwyspie. Dreapci bardzo szybko zaczęli budowę kolejnych osad i fortów, czym po raz pierwszy dali do zrozumienia, że pokój z Erellanem, mimo skuteczny, to może być krótkotrwały.

Intunerik ze swoim dość niekorzystnym położeniem geograficznym nie może liczyć na rozwój rolnictwa czy pasterstwa, stąd produkty żywnościowe muszą być w dużej mierze sprowadzane z odległego Erellanu lub przywożone statkami Wyspiarzy z Przylądka Kapados. W zamian jednak, jest to ziemia urodzajna w złoża mineralne i surowce takie jak ruda żelaza, srebro, kamienie szlachetne, miedź itp. Dzięki temu właśnie Intunerik jest południową stolicą handlu na skalę kontynentalną, a jego mieszkańcy mimo swojej niechlubnej przeszłości w Ronie i wątpliwej moralności, dali się poznać Rończykom jako ludzie zdyscyplinowani, szanujący pracę, chętni do handlu, wykształceni i bogaci.